imageArea 延平Logo
Foreign Language Center | Yanping High School
275 Jianguo South Road Section 1, Taipei, Taiwan | TEL: 886-2-27071478 ext.2602 | FAX: 886-2-27087997